,...

آرام جان من کو؟!

miss sky
.
.
.
انوری
انوری » دیوان اشعار » غزلیات

ای مردمان بگویید آرام جان من کو

راحت‌فزای هرکس محنت‌رسان من کو

نامش همی نیارم بردن به پیش هرکس

گه گه به ناز گویم سرو روان من کو

در بوستان شادی هرکس به چیدن گل

آن گل که نشکفیدست در بوستان من کو

جانان من سفر کرد با او برفت جانم

باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو

هرچند در کمینه نامه همی نیرزم

در نامهٔ بزرگان زو داستان من کو

هرکس به خان و مانی دارند مهربانی

من مهربان ندارم نامهربان من کو

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان

پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند

.

هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگاری

داریوشی

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

درگیر رویای توام 

من‌و دوباره خواب کن

شادمهر عقیلی

.

چه تو آیی چه من آیم

دیدگاه خود را بیان کنید


:zaboon: :unlike: :tashvish: :taajob: :rezayat: :nishkhand: :narahat: :like: :labkhand: :khoonsard: :khejalat: :gol: :girl: :ghalb: :dast: :cheshmak: :boos: :bedrood: