,...

خطا که نکردم؛

تو بمانی توبمانی که چو جانی در برم
تو ندانی که ز عشق تو چه آمد بر سرم
که ز عشق تو چه آمد بر سرم

اگر چه جهانی شده مرا شده دشمن
بمان تو برای شکسته دل من
که چشم دل من شود زتو روشن
که چشم دل من شود زتو روشن

شدم به تو عاشق خطا که نکردم
تورا ب غم تو رها که نکردم
برای دل تو چه ها که نکردم
شدم به توعاشق خطا که نکردم

سخن دشمنان مشنو از برم تو مرو
من به خاطر تو از جمله عزیزان یکباره بریدم

بخدا مست عشق توام
تا که آتش غم شعله زد به دلم

دست از همه یاران بهر تو کشیدم
از جمله عزیزان یکباره بریدم

شکسته دلم را بده تو پناهی
که طفل دل من نکرده گناهی
که طفل دل من نکرده گناهی

مرا که زعشقی نبوده نصیبی
خدا کند ای گل مرا نفریبی
بدرد دل من تو همچو طبیبی
خدا کند ای گل مرا نفریبی

دانلود > حمیرا

.

.

.

.

.

 واژه واژه تو را می نویسم

از نی بی نوا می نویسم
از سکوت صدا می نویسم
از شب و گریه ها می نویسم
بی تو بیهوده را می نویسم
در شگفتم چرا می نویسم
 
صبر سنگم صبوری صدا نیست
مرگ سنگینم از من جدا نیست
جز شکستن مرا ماجرا نیست
نی غلط گفتم اینم روا نیست
واژه واژه تو را می نویسم
 
دل به جان از تن آسایی من
خسته از سینه فرسایی من
در قفس روح صحرایی من
دست تنهای تنهایی من
تا ندارد صدا می نویسم
 
خنده ام خار پهلوی سبزه
گریه ام سر به زانوی سبزه
ای غزال غزلجوی سبزه
پشت شب پای گل روی سبزه
من تو را هر کجا می نویسم
 
بوی تو بوی گل های خانه
بوی سبزینگی در جوانه
بوی دلتنگی محرمانه
من تو را در غزل در ترانه
از رفاقت جدا می نویسم
 
این سفر با تو مجنون دیگر
آسمان دشت و آهو کبوتر
هر دو پایم قلم جاده دفتر
تکیه چون می کنم بر صنوبر
از تو بالا بلا می نویسم.
 
این صدا در من از شاعری نیست   شیون   اهل زبان آوری نیست
این منم   این منم دیگری نیست
نزد صاحبدلان کافری نیست
از تو یا از خدا می نویسم

دانلود با صدای زنده یاد بسطامی

دیدگاه خود را بیان کنید


:zaboon: :unlike: :tashvish: :taajob: :rezayat: :nishkhand: :narahat: :like: :labkhand: :khoonsard: :khejalat: :gol: :girl: :ghalb: :dast: :cheshmak: :boos: :bedrood: