,...

مرگ در ذات شب دهکده

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید…
مرگ
زندگی راه درازیست ، حریفش مرگ است
عمر یک غصه و پایان ظریفش مرگ است
زیستن پرسش سختی ست که عمری با ماست
پاسخ منطقی و نرم و لطیفش مرگ است
این طرف رهگذری ، نام عزیزش انسان
آن طرف همسفری ،اسم  شریفش مرگ است
داغ یاران سفر کرده چه سنگین داغیست
داغی آن گونه که یک سوز خفیفش مرگ است
زندگی یک غزل نیمه تمام است ای دل
که به هر وزن بگوییم ردیفش مرگ است

دنیا ز تو سیرم

دانلود

سکوت

سکوتی را صدا کردی و رفتی

عجب غوغا به پا کردی و رفتی…

تو می گفتی: فقط نقاش هستی!

چه می دانی چه ها کردی و رفتی…

..
.

دیدگاه خود را بیان کنید


:zaboon: :unlike: :tashvish: :taajob: :rezayat: :nishkhand: :narahat: :like: :labkhand: :khoonsard: :khejalat: :gol: :girl: :ghalb: :dast: :cheshmak: :boos: :bedrood: