,...

مُدام پیش نگاه

لب خندان تو

برق چشمان تو

برده قرار از دل عاشق زارم

با من بی نوا بیش از اینم جفا دگر مکن یارم
.
ای گل ارغوان

همچو سرو چمان

ای در شب تار من روشنایی

بت چین و ختن

روح و جانی به تن

دل میربایی
.
آتش زده ای بر دل

وای از من و اه از دل

زندگی بی تو شده بیحاصل

دل شده مجنون چه کنم با دل
.
مستم زنگاه تو

زان چشم سیاه تو

همه دم افتاده به چاه تو

صنما سرگشته راه تو
.
از عشقت آرام جان

شده ام شیدای زمان

من ز سودای وصل تو

گشته‌ام رسوای جهان
.
رفت از دستم اختیار

بردی از من صبر و قرار

در شب و روز تار من

مه و خورشیدی ای نگار
.
آتش زده‌ای بر دل

وای از من و آه از دل

زندگی بی تو شده بی حاصل

دل شده مجنون چه کنم با دل
.
مستم زنگاه تو

زان چشم سیاه تو

همه دم افتاده به چاه تو

صنما سرگشته راه تو

با صدای هُمایون

دانلود

 

.

بسوی تو به شوق روی تو

.

.

.

.

.

نازنین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن

 ای بت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان

نظری بر این عاشق زارت فکن

بیش از این آتش، بر دل زارم مزن

از غم هجر یار، شده ام بی قرار، مردم از انتظار

ای نسیم سحر، تو چه داری خبر، از من بی بال و پر

پیش چشمانت ای صنم گلعذار

من بی مایه جلوه کنم همچو خار

کشته مرا روی تو، آن خم ابروی تو

من اسیرم در آن حلقه گیسوی تو

تا به مژگان سیاه تو نظر کردم

بهر صد تیر غمت سینه سپر کردم

نازنینا تو چون روح و روان منی

سر به پایت نهم گر مژه بر هم زنی

بهر تو جان بیفشانم ای جان جانانم

همایون شجریان

دانلود

.

.

 

.

.

.

.

تـــو کـیـسـتـی کـه مـن اینگـونـه بی‌تو بـی‌تـابـم

شــب از هــجــوم خیــالــت نـمــی‌بــرد خــوابــم

تـــو کــیـسـتـی کـه مـن از مـوج هـر تبسـم تــو

بـــســان قــایــق ســرگــشــتــه روی گـــردابــم

مــــن از کــــجـــا ســر راه تـــــو آمـــدم نـــاگــاه

چـه کـرد بــا دل مــن آن نـــگـــاه شــیــــریـــن آه

تــو دوردســت امیــدی و پــای مـن خسته است

چـراغ چشم تو سبز است و راه من بسته است

تـــو آرزوی بـــلـــنـــدی و دســـت مـــن کــــوتــاه

مــدام پــیـش نـگـــاهــی مـــدام پــیــش نــگــاه

چــــه آرزوی مــحــالـی‌اسـت زیــســتــن بــا تــو

مـــرا هـمـیــن بـگـذارنـــد یــک ســخـــن بــا تــو

گزیده ای از اشعار >>> فریدون مشیری

با صدای همایون شجریان

دانلود

.

.

.

.

.

تصنیف شب وصل

استاد:

به شب وصلت جانا دیوانه شدم
به شمع رویت جانا پروانه شدم
جانا پروانه شدم

به مه روی تومن جانا حیران و ماتم
ز غـم عشق تو شد جانا صبر و ثباتم

به حـــــال مـــن نگر دلبر دلبر
زار و نزارم جانا زار و نزارم

همایون:

شــــــــــــیدای توام …… تاج سرم بیا به سرم
رسوای توام …… چـــــشم ترم
بنشین به برم

عاشقم کردی جانا …… دلـــــــم را بردی

استاد و همایون:

به زلـــــــف سرکـــــجت …… دلبر دلبر گم شده دلم جانا
خون شد جگرم

به ماه عارضت دلبر دلبر …… حـــــــــل کـــــــن مشکلم
جانا حل کن مشکلم

استاد:

شــــــــــــیدای توام …… تاج سرم بیا به سرم
رسوای توام …… چـــــشم ترم
بنشین به برم

عاشقم کردی جانا …… دلـــــــم را بردی

استاد محمدرضا شجریان / همایون شجریان

دانلود

.

.

.

.

.

 

.

چون خیال تو درآید به دلم رقص کنان

چه خیالات دگر مست درآید به میان

گرد بر گرد خیالش همه در رقص شوند

وان خیال چو مه تو به میان چرخ زنان

هر خیالی که در آن دم به تو آسیب زند

همچو آیینه ز خورشید برآید لمعان

سخنم مست شود از صفتی و صد بار

از زبانم به دلم آید و از دل به زبان

دیوان شمس (غزلیات) از مولوی

.

سوم شهریور ۰۵:۳۶

.

.

.

___________

گاهی یادی نگاهی آهی

س – ط ۶    ۹۳/۰۵/۲۸ – ۱۷:۳۰

م ش – پ پ  ۹۳/۰۵/۲۹ – ۱۰:۳۰

در تاريخ ۰۳/شهر/۱۳۹۳ بدون دیدگاه برچسب ها : ،،،

دیدگاه خود را بیان کنید


:zaboon: :unlike: :tashvish: :taajob: :rezayat: :nishkhand: :narahat: :like: :labkhand: :khoonsard: :khejalat: :gol: :girl: :ghalb: :dast: :cheshmak: :boos: :bedrood: