,...

کهکشان های عشق

 کهکشان های عشق

.

دیدمت ، آهسته پرسیدمت
خواندمت ، بر ره گل افشاندمت

آمدی ، بر بام جان پر زدی
هم چو نور ، بر دیده بنشاندمت

بردمت تا کهکشان های عشق
پر کشان تا بی نشان های عشق

گفتمت ، افتاده در پای عشق
زندگیست ، رویای زیبای عشق

می روی ، چون بوی گل از برم
رفتنت ، کی می شود باورم

بوده ای ، چون تاج گل بر سرم
تا ابد ، یاد تو را می برم

بردمت تا کهکشان های عشق
پر کشان تا بی نشان های عشق

دانلود > استاد نوری

.

.

.

زان آب رحمت قطره ای، بر من فشان تا وا رهم
تا کی صدف باشم چنین، دریا شوم دریا شوم

دریا شوم دریا شوم

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو
شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو
ساقی باقی از وفا باده بده سبو سبو
مطرب خوش نوای را تازه به تازه گو بگو
در پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام
خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو
می رود از فراق تو خون دل از دو دیده ام
دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو

___________________________________________________

امــــشب ای یار چه دلتنگ نگاهـــت شده ام

۱۳۹۴/۰۱/۰۱

دیدگاه خود را بیان کنید


:zaboon: :unlike: :tashvish: :taajob: :rezayat: :nishkhand: :narahat: :like: :labkhand: :khoonsard: :khejalat: :gol: :girl: :ghalb: :dast: :cheshmak: :boos: :bedrood: