,...
کوچه معشوقه

کوچه معشوقه

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم… ۰۱/۰۲ – ۰۱/۲۰ . . . . . . . من با همه درد جهان ساختم […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۱۳/فروردین/۱۳۹۴ بدون دیدگاه

ادامه...