,...
حدیث نامکرر عشق

حدیث نامکرر عشق

گر بی‌دل و بی‌دستم وز عشق تو پابستم بس بند که بشکستم آهسته که سرمستم در مجلس حیرانی جانی است مرا جانی زان شد که تو می دانی آهسته که سرمستم پیش آی دمی جانم زین بیش مرنجانم ای دلبر خندانم آهسته که سرمستم ساقی می جانان بگذر ز گران […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۱۶/خرداد/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...