,...
این همه آشفته حالی

این همه آشفته حالی

این همه آشفته حالی . این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو . از تو دارم . از تو دارم این غرور و عشق و مستی . خنده بر غوغای هستی ای سیه چشم و سیه مو . ازتو دارم . از تو دارم این تو بودی کز […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۱۷/خرداد/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...