,...
بَسَم از هوا گرفتن؛

بَسَم از هوا گرفتن؛

 . . . . بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی به کجا روم ز دستت که نمی‌دهی مجالی نه ره گریز دارم نه طریق آشنایی چه غم اوفتاده‌ای را که تواند احتیالی همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۰۸/اسفند/۱۳۹۷ بدون دیدگاه

ادامه...