,...
دورها آوآییسـ…

دورها آوآییسـ…

به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستانم‌. پشت هیچستان جایی است‌. پشت هیچستان رگ های هوا، پر قاصدهایی است که خبر می آرند، از گل واشده دورترین بوته خاک‌. روی شن ها هم‌، نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۳۱/فروردین/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...