صد هزار درمان

صد هزار درمان

هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی وز هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی با هر که سخن گفتم پاسخ ز تو بشنیدم بر هر که نظر کردم تو در نظرم بودی هر شب که قمر تابید هر صبح که سر زد شمس در گردش روز و شب شمس […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۲۰/خرداد/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...