پروانه

پروانه

در دل همه خرسندم . آزاده و دربندم پرواز نمی خواهم . می مانم و پابندم پروانه نمی میرد . تا گل به بغل دارد این سینه نمی گیرد . چون عشق تو نگذارد از عشق همه ی جانم. می سوزد و خوشحالم با این همه آتش من. چون مرغ […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۰۸/خرداد/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...