,...
گر تو خواهی…

گر تو خواهی…

. بکوشید و خوبی به کار آورید / چو دیدید سرما، بهار آورید . . . مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم . . . . . . تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی تو نه […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...