,...
مرگ در ذات شب دهکده

مرگ در ذات شب دهکده

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید… زندگی راه درازیست ، حریفش مرگ است عمر یک غصه و پایان ظریفش مرگ است زیستن پرسش سختی ست که عمری با ماست پاسخ منطقی و نرم و لطیفش مرگ است این طرف رهگذری ، نام عزیزش انسان آن طرف […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۲۳/اردیبهشت/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...