,...
تیشه و سنگ

تیشه و سنگ

سیر نمی شوم زتو ، ای مه جان فزای من جور مکن جفا مکن ، نیست جفا سزای من   با ستم و جفا خوشم ، گرچه درون آتشم چونکه تو سایه افکنی بر سرم ای همای من زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۲۸/خرداد/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...