جُرم قشنگ؛

جُرم قشنگ؛

واژه ای در قفس است… . من پر از بال و پرم راه می بینم در ظلمت ، من پُراز فانوسم من پُر از نورم و شن و پُر از دار و درخت پُرم از راه ، از پل ، از رود ، از موج پُرم از سایه برگی در […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۱۵/شهریور/۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ادامه...
عالم خیال؛

عالم خیال؛

 دیوار مست و پنجره مست و اتاق مست این چندمین شب است که خوابم نبرده است ؟ . . . . . . شب بودوماه واختر و شمع ومن وخیالخواب از سرم به نغمه مرغی پریده بود در گوشه اتاق فرو رفته در سکوت رویای عمر رفته مرا پیش دیده بود […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۰۵/شهریور/۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ادامه...