,...
شب به گلستان تنها

شب به گلستان تنها

… .. . شب به گلستان تنها، منتظرت بودم باده ناکامی در، هجر تو پیمودم منتظرت بودم، منتظرت بودم آن شب جان‌فرسا من، بی تو نیاسودم وه که شدم پیر از غم، آن شب و فرسودم منتظرت بودم، منتظرت بودم بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه ناگه […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۰۱/خرداد/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...