تمامی عشقی در یک وجود…

تمامی عشقی در یک وجود…

زیبا، زیبا هوای حوصله ابری است، چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا! زیبا، زیبا هنوز عشق در حول و حوش چشم تو می چرخد، از من مگیر چشم، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد، یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۱۱/بهمن/۱۳۹۲ بدون دیدگاه

ادامه...