,...
باز ای الهه ناز

باز ای الهه ناز

نفسم گرفت ازاین شهر، دراین حصار بشکن در این حصار جادویی، روزگار بشکن چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن توکه ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخم دیده بگشا، صف انتظار بشکن شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه تو به […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۱۲/دی/۱۳۹۳ بدون دیدگاه

ادامه...