,...
دلتنگی و انتظار

دلتنگی و انتظار

شب آغاز هجرت تو شب در خود شکستنم بود شب بی رحم رفتن تو شب از پا نشستنم بود * شب بی تو،شب بی من،شب دل مرده های تنها بود شب رفتن،شب مردن،شب دل کندن من از ما بود * واسه جشن دلتنگی ما گل گریه سبد سبد بود با […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۱۶/فروردین/۱۳۹۳ یک دیدگاه

ادامه...