,...
چینی بندزن

چینی بندزن

. . روزگاری در شهری دور دخترکی زندگی می کرد که دلش شکسته بود! یک روز که دخترک در اتاقش نشسته بود آوازی از کوچه به گوشش رسید… . {چینی بندزن اومده   چینی بندزن اومده   چیزای شکسته رو بند میزنم } . چینی بند زن یک دل شکسته رو بند […]

توسط ـمیمـ در تاريخ ۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۳ ۱۱ دیدگاه

ادامه...